AsymmetriaViljaa
Sisältö
Etusivu
Palvelumme
Hintapuntari.fi
Verkkomainonta
Markkinatutkimus
Yhteystiedot

Hintapuntari.fi -verkkopalvelu
Hintapuntari.fi on Asymmetrian toteuttama hintavertailu- ja tuotetietosivusto. Hintapuntari tarjoaa kuluttajille nopean ja helpon tavan verrata tuotteiden hintoja eri kaupoissa.

Hintapuntari.fi -verkkopalvelu Nykyisin lähes kaikkien tuotteiden kuten elektroniikka- ja päivittäistavaratuotteiden hinta-, tuote- ja saatavuustiedot ovat olemassa digitaalisessa muodossa. Kuluttajan kannalta ongelmallista on se, että nämä tiedot ovat hajallaan eri paikoissa esimerkiksi Internetissä eri sivustoilla sekä valmistajien ja kauppojen omissa tuotetietopankeissa sekä logistiikkajärjestelmissä. Kuluttajat haluavat saada helposti netistä tietoa siitä mitä on tarjolla, mihin hintaan, mistä ja millä ehdoilla (vertaa auto-, asunto- ja matkailualan kehitys).

Asymmetrian tavoitteena on tarjota Hintapuntari.fi -verkkopalvelun kautta keskitetysti hinta-, saatavuus- ja tuotetietoja ja näin auttaa kuluttajaa löytämään helposti hänelle parhaiten sopiva tuote kustannustehokkaasti.

Käy tutustumassa Hintapuntariin osoitteessa www.hintapuntari.fi.

 
© Asymmetria Oy 2007